Scheiden en kinderen

Bij een echtscheiding of geregistreerd ouderschap bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, als u minderjarige kind(eren) heeft. Hierin staan onder andere afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding, hoe u de omgang met de kinderen regelt en hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen. Het ouderschapsplan zal deel uitmaken van uw gezamenlijke echtscheidingsovereenkomst. De voorkeur heeft het om samen de kinderen te vertellen dat jullie uit elkaar gaan. Dat is een paraplugesprek.

Wat is een paraplugesprek?

Het paraplugesprek is het gesprek waarin u beiden aan de kind(eren) vertelt dat jullie uit elkaar gaan/ gaan scheiden.

Niet alleen voor jullie, maar ook voor kinderen, is een scheiding zeer ingrijpend. Voor jullie, als ouders, is een belangrijke taak weggelegd hier zorgvuldig mee om te gaan.

De dienstverlening van Goed Uit Elkaar is er dan ook op ingesteld om zowel u als uw kinderen te begeleiden bij het verwerken van uw scheiding en de emoties die daaruit voortvloeien. Indien nodig brengen wij u direct in contact met de juiste specialist – of u nu behoefte heeft aan een kinderspecialist -coach, psychotherapeut, coach of andere hulpverlener.

Meer informatie/ tips over het paraplugesprek?

Ouderschapsplan opstellen

Het is sinds 1 maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien u minderjarige kinderen heeft. Op het moment dat de scheiding wordt aangevraagd, moet dit ouderschapsplan – samen met het convenant en echtscheidingsverzoek – worden ingediend bij de rechtbank.

Maar ook wanneer u niet getrouwd bent, zal een ouderschapsplan bijdragen aan het overzichtelijk maken van de gezamenlijke zorg voor de kinderen. Niet allen voor u, maar ook voor de kinderen om te weten wanneer zijn ze bij welke ouder.

In het ouderschapsplan staan alle afspraken die relevant zijn rondom de zorg en omgang voor uw kind(eren). Deze worden op jullie situatie en op maat en naar jullie wens vastgelegd.

Co-ouderschap opstellen

Co-ouderschap is als ouders de zorg- en opvoedtaken na de scheiding min of meer gelijk verdelen. Co-ouderschap draait vooral om veel en goede communicatie. Bij elkaar in de buurt wonen is het meest ideaal.

Omgangsregeling kinderen

Ouders zijn vrij om gezamenlijk te bepalen wat voor afspraken zij willen maken over de omgangsregeling. Deze dienen echter wel uitvoerbaar te zijn. De kinderen hebben even veel recht op omgang met hun beiden ouders, zonder klem te raken tussen beiden ouders.

De omgangsregeling maakt deel uit van het ouderschapsplan.

Echtscheidingsconvenant

Het ouderschapsplan is een onlosmakelijk deel van het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen u en uw (ex-)partner welke ingediend moet worden bij de rechtbank. In het echtscheidingsconvenant worden alle overige afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over alimentatie, de woning, financiële afspraken, verdeling goederen en het pensioen.

De scheidingsprocedure loopt over het algemeen een stuk sneller en soepeler als beide ouders goede afspraken met elkaar willen maken en deze vastleggen.

Wilt u een afspraak met ons maken voor een gratis kennismaking of voor een intakegesprek? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een e-mail naar info@goeduitelkaar.com.