Het paraplu gesprek

Uit elkaar. Hoe vertellen we het de kinderen?

Een paraplugesprek, is een gesprek gezamenlijk met de kinderen, dat veel impact op hun zal hebben. De manier hoe je hier als ouders invulling aan geeft,  heeft ook invloed op hoe de boodschap binnen komt. Wij adviseren daarom het paraplugesprek, waarin jullie beiden, samen aan de kind(eren) vertellen dat jullie uit elkaar gaan.

Hieronder volgen enkele tips:

 • Het is belangrijk dat jullie als ouders, het gesprek op een respectvolle wijze naar elkaar en met beheerste emoties kunnen voeren.
 • Kies een moment uit waarop jullie en de kinderen niet gestoord kunnen worden en de aandacht geven aan  wat de boodschap voor een effect heeft op de kinderen.
 • Praat bij voorkeur met de kinderen voordat de scheiding daadwerkelijk plaatsvindt. Kinderen hebben tijd nodig om zich voor te bereiden en kunnen zo ook meedenken over de komende scheiding.
 • Laat ook niet een te lange tijd tussen het paraplugesprek en de daadwerkelijke verhuizing van één van de ouders zitten. Jonge kinderen hebben namelijk nog geen tijdsbesef.
 • Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en laat de kinderen bij hen passende leeftijd weten wat in grote lijnen de reden van de scheiding is.

Geef duidelijk aan:

 • Dat zij nooit schuldig zijn aan de scheiding en het niet hadden kunnen voorkomen door iets anders te zeggen, denken of voelen.
 • Dat ze nooit hoeven te kiezen tussen hun vader en moeder.
 • Dat jullie beiden voor de kinderen blijft zorgen.
 • Dat ze altijd (met anderen) over de echtscheiding mogen praten (denk aan mogelijke ondersteuning van een kinderspecialist).
 • Vertel niet elk jullie eigen of ander verhaal over de oorzaak van de echtscheiding.
 • Praat nooit negatieve dingen over de ander, maak elkaar niet zwart, maar blijf met respect over elkaar praten ook al is dat soms moeilijk.
 • Voorkom dat je bij de kinderen gaat uithuilen. Kinderen mogen best weten dat je verdrietig bent, maar bespreek emoties beter met andere volwassenen (of zoek professionele emotionele ondersteuning).
 • Wees alert dat je verdriet niet ‘afkoopt’ door de kinderen meer te verwennen of toe te staan.
 • Probeer (zo mogelijk) regels, gebruiken en rituelen hetzelfde te houden. Kinderen hebben juist nu behoefte aan stabiliteit en regelmaat.
 • In deze moeilijke tijd hebben kinderen liefde en aandacht nodig van beide ouders.