Echtscheiding mediaton in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en omstreken

Bent u het oneens met uw (ex-)partner over de voortgang of afspraken van jullie scheiding? Geschillen tussen partners maken het verloop van de scheidingsprocedure vaak complexer en trager. De emoties kunnen hierbij hoog oplopen en dit kan ertoe leiden dat een van jullie naar de rechter stapt. Toch is de gang naar de rechter niet de enige oplossing – u kunt ook kiezen voor mediation.

Mediation geeft u beiden de gelegenheid uw zorgen, emoties en wensen naar elkaar uit te spreken, onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Wanneer onderliggend zeer of zorgen voor de toekomst niet uitgesproken worden, is de kans groot dat deze in de weg blijven staan om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Wilt u weten wat mediation voor u zou kunnen betekenen? Wij zijn erkende MfN en ADR Register mediators.

» Lees meer over mediation bij Goed Uit Elkaar

Mediation bij echtscheiding

Een echtscheiding kan op emotioneel en empathisch gebied het uiterste vergen, zowel van u als van uw (ex-)partner. Wanneer conflicten, ruzies of wederzijds onbegrip een harmonieus verloop van de scheiding in de weg staan, kan mediation een effectieve neutrale optie bieden om alsnog tot passende afspraken te komen. Stel, u of uw partner is naar de rechter gestapt, is mediation nog steeds een optie.

Mediation naast rechtspraak

Mediation is niet alleen een effectieve methode om juridische conflicten te voorkomen – het kan ook uitkomst bieden bij lopende rechts- of strafzaken. Het zogeheten ‘mediation naast rechtspraak’ biedt goede alternatieven om geschillen alsnog gezamenlijk buiten de rechtszaal op te lossen. Een rechter kan uw zaak aanhouden voor mediation. Hij/zij kan mediation niet verplicht opleggen aangezien mediation altijd vrijwillig blijft. Komen de partijen tot een accoord, dan kan de rechter de afspraken in een proces-verbaal vastleggen. Blijft (volledige) overeenstemming uit, dan wordt de procedure voortgezet. Alles wat besproken is tijdens de mediation blijft vertrouwelijk. Alleen datgene gaat naar de rechter waarvan beide partijen schriftelijk accoord geven. Rebecca Leeuwenberg is rechtbank mediator en staat op de lijst van gespecialiseerde mediators, bij de rechtbank Amsterdam.