Mediation naast rechtspraak

Mediation is een bijzonder effectieve manier om conflicten op te lossen en te voorkomen dat geschillen escaleren tot aan de rechtszaal. Toch kan het zijn dat u pas na de start van een gerechtelijke procedure tegen uw (ex-)partner op de mogelijkheden van mediation gewezen wordt. In veel gevallen gebeurt dit doordat de rechtbank een andere optie aandraagt: mediation naast rechtspraak.

In tegenstelling tot echtscheidingsbemiddeling of –mediation vindt mediation naast rechtspraak pas plaats wanneer een conflict al een juridische lading heeft gekregen. Wanneer de rechter oordeelt dat uw zaak geschikt is voor mediation naast rechtspraak zal deze u aanmoedigen om deze optie te verkennen. De mediators van Goed Uit Elkaar hebben veel ervaring met deze vorm van mediation en zijn bovendien opgenomen in het MfN Register. Hierdoor kunnen zij u altijd optimaal begeleiden wanneer u kiest voor mediation naast rechtspraak.

Hoe werkt mediation naast rechtspraak?

Mediation naast rechtspraak kan op twee manieren in gang gezet worden – op eigen initiatief van u of uw (ex-)partner of op aanbeveling van de rechter. In beide gevallen moet u het uiteraard wel beiden eens zijn over de beslissing om het conflict via mediation naast rechtspraak op te lossen.

Wanneer u kiest voor dit traject, dan wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk stilgelegd. De mediator buigt zich voorts over uw conflict en stelt regels op omtrent de communicatie en afhandeling van afspraken. Vervolgens wordt gekeken of u en uw (ex-)partner eventueel zonder tussenkomst van de rechter met elkaar in gesprek kunt gaan om te kijken of u tot gezamenlijke afspraken kunt komen. De mediator begeleidt en ondersteunt deze gesprekken. De rechter kan de uitkomst hiervan laten meewegen in de beslissing om de zaak al dan niet juridisch voort te zetten.

Meer weten over mediation naast rechtspraak?

Bent u in een rechtszaak met uw (ex-)partner verwikkeld en wilt u het geschil liever via een andere weg oplossen? Heeft u van de rechter te horen gekregen dat mediation naast rechtspraak in uw geval wellicht uitkomst zou bieden? In dat geval bent u bij Goed Uit Elkaar aan het juiste adres. Onze erkende MfN Register mediators zijn volledig gekwalificeerd om mediation naast rechtspraak te begeleiden.

Heeft u vragen over mediation naast rechtspraak, of wilt u graag een afspraak maken met een van onze mediators om te kijken wat er in uw situatie mogelijk is? Neem dan contact op met Goed Uit Elkaar. Wij streven er altijd naar om een zo goed mogelijke basis voor een gezamenlijke oplossing van het conflict te creëren.