Scheiding, wat nu?

Eerlijkheid en redelijkheid zijn altijd een kwestie van individueel perspectief. Meningsverschillen zijn op dit gebied zelfs in de rustigste situaties vaak al lastig te overbruggen, en bij scheidingen raken deze verschillen snel sterk uitvergroot. Zo kan het gebeuren dat u een conflict heeft met uw partner over de verdeling van de gezamenlijke bezittingen of de afhandeling van de scheidingsprocedure – jullie willen beiden dat dit eerlijk verloopt, maar hebben tegelijkertijd beiden een andere visie op wat dit zou moeten inhouden.

Bemiddeling is in die gevallen een effectieve manier om escalatie van het conflict te voorkomen. Goed Uit Elkaar heeft zich gespecialiseerd in coaching en mediation.

Wat zijn de voordelen van mediation/ bemiddeling?

Mediation/ bemiddeling bij echtscheiding is een vorm van mediation die erop gericht is om gerechtelijke strijd tussen (ex-)partners te voorkomen. Bij een rechtszaak is het maar de vraag of deze uitkomst voor beiden de gewenste uitkomst heeft.

Bij bemiddeling bewandelt u direct al een andere weg – de weg van wederzijds vertrouwen en gezamenlijk overleg. De mediator is hierin de onafhankelijke partij, en zorgt ervoor dat jullie beiden jullie verhaal kunnen doen over datgene wat u persoonlijk of emotioneel in de weg zit. Gehoord te worden en erkenning te krijgen van de ander is vaak het belangrijkste om echt verder tot duurzame afspraken te komen.

Professionele mediation door MfN Register mediators

Als MfN register mediator moet je een geaccrediteerde opleiding tot basismediator en de specialisatie opleiding hebben afgerond en behaald. Het MfN is het Nederlandse kwaliteitsregister van mediators, is specifiek voor onafhankelijk tuchtrecht aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak voor de beroepsgroep mediators.